Nord Trøndelag – fokus på dans som kunst

Kortreist Dansefestival startet sine spede dansetrinn i 2011, og har siden den gang ekspandert med flere ulike dansesteg. Dette er en artig, spennende og underholdende festival som legger vekt på dansens mange utfoldelsesområder. Festivalen setter søkelyset på det vide aspekter som finnes på scenen i forhold til dans og kunst, kjønn og identitet. Fokus er bevegelse og frihet, lek og alvor.

Kortreist Dansefestival legger vekt på ulike emner hvert år, samtidig som hovedvekten til en hver tid og på enhver festival handler om hva kroppen vil være og bli, gjøre og si på sin egen måte, gjennom rytmiske og myke bevegelser. Det er fantasi og musikk, farger og forestillinger. Festivalen er for alle, små som store, korte som lange, menn og kvinner, unge og eldre.

Kortreist dansefestivalen sine ulike tema

Bakgrunnen og visjonen for denne kulturelle danseopplevelse er å gi en skapende og levende kunstopplevelse av dans og bevegelse, og utvide grensene for dansekunst i distriktene. Festivalen består av mange ulike danseopplevelser, fortellinger og historier fortalt gjennom bruk av dans som middel, satt sammen på flere forskjellige måter og scener, Det handler om å legge vekt på dansen som kunst, som noe skapende, samtidig forebyggende.

Det er handler ikke bare om en helt egen syns- og hørsels-opplevelse for publikum det å kunne delta på og overvære den Kortreist Dansefestivalen. Fokus ligger også på dialog og deltagelse. Det handler om at publikum på sin egen individuelle måte skal kunne kjenne seg igjen i de ulike scener og fortellinger som er satt sammen med farger, lyder, musikk og bevegelser.

Hva er dans?

Det finnes dans i alle kulturer, og nesten fra tidenes morgen har dans og rytmiske bevegelser vært et viktig ritualer, en feiringer og blitt brukt i forskjellige sosiale sammenkomster og ulike seremonier. Gamle hulemalerier fra flere steder i verden, helt tilbake til over 3000 f. v. t., viser dansende figurer i forskjellige positurer. Etter hvert har det utviklet seg forskjellige dansearter opp gjennom tiden.

Dans er bevegelser med kroppen, ulike rytmiske bevegelser som følger musikk og lyd som en vakker bølge på havet. Det kan være ulike bevegelser alt etter hvilken dansetype som blir framstilt. Noen bevegelser er raske, andre sakte, noen ganger handler det om en person, andre ganger to eller flere som danser sammen. Dans er både sosialt og underholdende, en fysisk aktivitet og kunstart med bevegelser.

Kan alle lære å danse?

Mange mener at de ikke har noe rytme i kroppen, og kan derfor ikke danse, men alle kan danse på sitt eget vis. Bruke kroppen slik det føles mest rett etter de rytmer og toner som strømmer ut. Dette er også en av visjonen til Kortreist Dansefestivalen: Å legge vekt på at dans er å bruke kroppen til de rytmer som passer den kroppen du har.

Noen er flinkere enn andre til å danse tango fordi denne rytmen passer bedre til kroppen enn hos andre. Andre er kanskje bedre til å danse hip-hop eller Riverdance fordi dette føles mer naturlig for den enkelte. For noen er det lettere å utføre forskjellige dansetrinn i ballettens kunst, mens andre foretrekker heller en klassisk wienerdans. Det finnes så mange ulike dansestiler, og dansetrinn.

Dans, en form for kunst

Dans er en form for kunst, og dette er en annen visjon til Kortreist Dansefestival, å la kroppen skape sin egen kunst sammen med farger, rytme og musikk. Mange tenker at ballett er en kunstart, og det stemmer, men dans blir et eget kunststykke uansett art, når den blir satt sammen på en scene som en historie og egen koreografi.

Kortreist Dansefestival – en vakker kunstopplevelse

Kortreist Dansefestival legger vekt på ulike tema hvert år, det som er viktig for ethvert tema, uansett hva det er, er at publikum skal kjenne seg igjen. Publikum skal føle en form for tilknytning til ulike scenestykker som blir iverksatt sammen med sang, musikk og dans til en egen helhet. Opplev dans og kunst, deltagelse og underholdning, farger og glede på Kortreist Dansefestival.